Lãnh đạo và cấp dưới cần hiểu nhau poker

 

Bạn cho rằng bạn là lãnh đạo, cho nên bạn tự cho mình cái quyền khoa chân múa tay trước mặt cấp dưới, là lãnh đạo là bạn có thể kênh kiệu ra lệnh, hét là đến, gọi là đi, là lãnh đạo nghĩa là bạn có thể ngồi trên ghế êm, chỉ đạo người khác làm thế nọ làm thế kia?

poker

Bạn cho rằng mình là lãnh đạo nên có quyển làm tất cả những điều trên. Nhưng bạn cần phải biết rằng, cho dù bạn là tổng giám đốc, anh ta chỉ là một người làm công ăn lương nhưng với tư cách là con người, thì các bạn bình đẳng với nhau. Chỉ có điều khác biệt duy nhất ở đây là, chức vụ của các bạn khác nhau, chứ vấn đề không phải là giữa bạn và nhân viên có sự khác biệt gì về địa vị cao thấp sang hèn poker. Có thể coi “giám đốc” hơn “nhân viên ở chỗ có nhiều quyền lực hơn hoặc là cái gì đó mà thôi. Như vậy vấn để là “giám đốc” là do chức vụ mang lại chứ không phải do vấn để nhân cách hay cá nhân mang lại. Chính cái thái độ vênh vênh váo váo, dương dương tự đắc này của bạn khiến người khác tức giận, chứ không phải sự tức giận bực bội của nhân viên là do áp lực công việc mang đến!

Do vậy, bạn muốn người khác có thái độ như thế nào khi làm những việc bạn giao thì hãy dùng chính thái độ ấy để giao nhiệm vụ cho cấp dưới của bạn.

Nguyên tắc đầu tiên khi ra lệnh cho cấp dưới đó là phải tạo ra không khí cùng hiểu nhau, cùng tin tưởng hợp tác với nhau.

Trang chủ: daotaoxoso.com

 

Leave a Reply