Thuật dùng người: Phải chọn đúng từ ngữ khi nói

Phải chọn đúng từ ngữ khi nói. Khi bạn ra mệnh lệnh cho người khác, cần phải chọn từ ngữ thích hợp, để cấp dưới có thể vui vẻ nhận nhiệm vụ mà bạn đã giao cho họ.

Tìm mua cặp đi học thêm

Không nên giống như trung sĩ lục quân khi ra lệnh, mà phải dùng những phương thức đề nghị, hỏi han hay hướng dẫn. Ví dụ ta có thể nói như thế này: “Tiểu Vương, giúp tôi nhận nhiệm vụ mới này có được không?”. Như vậy không hể làm giảm tính chất mệnh lệnh của bạn lại còn khiến cho mệnh lệnh của bạn hợp với tâm ý của nhân viên.

Đọc thêm balo đựng laptop 14 inch

Tất nhiên, có những lúc những mệnh lệnh trực tiếp là cần thiết, ví dụ như khi gặp trường hợp nguy cấp, bạn có thể hét to cho Tiểu Vương nghe thấy: “Chạy mau!”. Hoặc là đối với những nhân viên chỉ quen với việc tiếp nhận những mệnh lệnh mang tính chất ép buộc, bạn có thể nói: “Anh Lý việc sản xuất của anh lạc hậu rồi, tôi hi vọng rằng trước 5 giờ anh có thể hoàn thành 20 sản phẩm đạt tiêu chuẩn”.

Chọn cặp đựng tài liệu như thế nào?

Tuy nhiên đa sỗ nhân viên đều cho rằng mình đã là người trưởng thành, rất mong được người khác tôn trọng. Do đó, binh thường sẽ không cần đến những mệnh lệnh mang tính chất ép buộc.

poker

Bạn có thể nói như thế này: “Anh Lý, sản phẩm của anh lạc hậu hơn so với những người khác, hôm nay trước giờ nghỉ liệu anh có thể hoàn thành công việc được không?”. Nếu anh Lý là một người mẫn cảm, bạn chỉ cần nhắc nhở anh ấy một chút là anh ấy có thể hiểu, bạn chỉ cần nói một câu: “Anh Lý, tôi thấy sản phẩm của anh hơi lạc hậu rồi đấy”.

Trang chủ: daotaoxoso.com

 

Leave a Reply